Запослени

Лучић Миодраг дирекор
Вујић Биљана помоћник директора/наставник биологије
Младеновић Сања педагог
Јовановић Сајонара психолог
Романовић Живадинка библиотекар
Амиџић Жељка наставник српског језика
Брењо Јелена наставник српског језика
Дутина Вида  наставник српског језика
Милан Станковић наставник српског језика
Ковачевић Коматина Драга наставник српског језика
Николић Снежана наставник српског језика
Алексов Анита наставник енглеског језика
Срданов Данијела наставник енглеског језика
Савовић Ивана наставник енглеског језика
Грбић Весна наставник француског језика
Ђорђевић Александра наставник француског језика
Радоњић Бранка наставник француског језика
Радуловић Весна  наставник француског језика
Бољевић Даниела наставник француског језика
Деретић Ранка наставник математике
Илић Александра наставник математике
Јанковић Мелита наставник математике
Кезеле Бјеговић Сузана наставник математике
Лаловић Жељка наставник математике
Пажун Маја  наставник математике/информатике и рачунарства
Ђоровић Никола наставник информатике и рачунарства
Јевтић Даринка наставник хемије
Лазић Будимир  наставник хемије
Пајовић-Јовановић Љиљана наставник физике
Вулићевић Драга наставник физике
Рабреновић Олгица наставник биологије
Јаковљевић Лидија наставник биологије
Благојевић Кристина наставник биологије
Марковић Мирко наставник историје
Милосављевић-Радовић Славица наставник историје
Мрдаковић Јевтић Наташа наставник историје
Ивановић Душан наставник географије
Искреновић Бојкица наставник географије
Петровић Јелена  наставник географије
Ђорђевић Снежана наставник ликовне културе
Јовановић Славољуб наставник ликовне културе
Николић Марија наставник музичке културе
Станковић Александра наставник музичке културе
Зековић Светлана наставник физичког и здравственог васпитања 
Митић Игор наставник физичког и здравственог васпитања 
Петковић Младен наставник физичког и здравственог васпитања 
Стојковић Велимир наставник физичког и здравственог васпитања 
Мрдак Данка наставник TIO
Богојевић Сузана наставник ТИО
Минић Владимир наставник ТИО
Пеливановић Светлана наставник ТИО
Стојановић Бранислав наставник ТИО
Томић Илеана Зоја наставник грађанског васпитања
Бобић Душанка дефектолог у настави
Дацковић Александра дефектолог у настави
Кеврешан Милена дефектолог у настави
Тошић Влатка дефектолог у настави
Вукашиновић Невена наставник разредне наставе
Марјановић Љиљана наставник разредне наставе
Тодосијевић Маријана наставник разредне наставе
Ћирић Томислав наставник разредне наставе
Умиљеновић Весна наставник разредне наставе
Трифуљеско Тања наставник разредне наставе
Величковић Јелена наставник разредне наставе
Јелача Ковиљкa наставник разредне наставе
Радаковић Наташа наставник разредне наставе
Шормаз Јовић Александра наставник разредне наставе
Аксентијевић Светлана наставник разредне наставе
Шотра Силва наставник разредне наставе
Керановић Гордана наставник разредне наставе
Митић Тања наставник разредне наставе
Брека Мирела наставник разредне наставе
Павловић Александар наставник разредне наставе
Спасова Жаклина наставник разредне наставе
Раденовић Тамара наставник разредне наставе
Милинковић Даниела наставник разредне наставе
Воркапић Мирјана наставник разредне наставе
Божидар Радевић наставник разредне наставе
Станојковић Марија наставник разредне наставе
Мијаковац Свјетлана наставник разредне наставе
Буздика Виолета наставник разредне наставе
Николић Виолета наставник разредне наставе
Пузовић Милица наставник разредне наставе
Мамлић Маја  наставник разредне наставе
Ал Ахмад Ал Схукеир Мерима  наставник верске наставе
Костић Петар наставник верске наставе
Поповић Драган наставник верске наставе
Костић Ненад педагошки асистент
Мирковић Александра сервирка
Андрић Весна чистачица
Андрић Слађана чистачица
Грујић Весна чистачица
Јаковљевић Нада чистачица
Кончар Милена чистачица
Лучић Милка чистачица
Стојиљковић Слађана чистачица
Перић Данијела чистачица
Рајковић Драгана чистачица
Рамић Маја чистачица
Савић Мирјана чистачица
Рамадани Бисера чистачица
Шаћировић Шемсије чистачица
Пухача Предраг домар/мајстор одржавања
Шабан Драган домар/мајстор одржавања
Маријана Попеску шеф рачуноводства
Зорић Владимир благајник
Биљана Јелић Референт за правне, кадровске и административне послове/библиотекар
Јелена Ћирић Убипарип секретар