За родитеље

Распоред писаних провера у другом полугодишту школске 2018/19.

пети разред
шести разред
седми разред
осми разред
Напомена: измена за 7. и 8. разред унета 13.3.2019.

Распоред писаних провера у првом полугодишту школске 2018/19.

пети разред
шести разред
седми разред
осми разред

Презентација Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

На овој страници можете пронаћи корисне линкове који се тичу првенствено безбедности деце.

Безбедност у саобраћају