Конкурси и документа

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

Финансијски извештај за 2017. годину

Правилници

Правилник о награђивању
Заштита од пожара
Унутрашње узбуњивање
Решење унутрашње узбуњивање
Програм ппз обуке
Упутство за ппз обуку

Конкурси

Јун 2019. Јавна  набавка - електрична енергија
     Позив
     Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
     Конкурсна документација

Април 2019. Јавна набавка - ручак
     Позив
     Конкурсна документација
     Одлука о додели уговора
     Обавештење о закљученом уговору

Август 2018. Јавна набавка - рачунари и рачунарска опрема
     Позив
     Конкурсна документација
     Додатно појашњење
     Додатно појашњење 2
     Додатно појашњење 3
     Додела - одлука
     Додела - обавештење

Јун 2018. Јавна набавка - струја
     Позив
     Конкурсна документација
     Додела - обавештење
     Додела - одлука

Април 2018. Јавна набавка - ручак
     Позив
     Конкурсна документација
     Одлука
     Додела

Јун 2017. Јавна набавка - струја
     Позив
     Конкурсна документација
     Одлука 
     Додела уговора

Март 2017. Оброци  – ручак за ученике у продуженом боравку 
     Позив
     Конкурсна документација 
     Одлука 
     Обавештење о закљученом уговору

Октобар 2016. Набавка намшаја:
      Позив
      Спецификација
      Одлука - новембар 2016.

Санација резервоара и цевовода август 2016. позив
      Одговори:
                Први одговор 
                Други одговор 
Санација резервоара и цевовода август 2016. конкурсна документација
Санација резервоара и цевовода август 2016. Одлука о додели уговора

Струја јун 2016. позив
Струја јун 2016. конкурсна документација

Асфалтирање 1
Асфалтирање 2
Асфалтирање 3
Асфалтирање 4
Молеро-фарбарски 1
Молеро-фарбарски 2
Молеро-фарбарски 3
Молеро-фарбарски 4
Молеро-фарбарски 5

Струја 1
Ручак
Струја 2
Ручак 2
Ручак 3
Ручак 4

Струја 4
Струја 5
Струја 6