Контакт

ОШ „Васа Пелагић“ Београд                         МАПА

Адреса: Милана Зечара 2
Београд
11000
Ел. пошта: sekretarvp@gmail.com

Телефон:+381 11 27 12 982

Факс:+381 11 27 12 278

http://www.osvasapelagic.nasaskola.rs

Остале информације:

ПИБ: 101727920
Матични број: 07004362
ЈБКЈС: 00399

**************************

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:
sekretarvp@gmail.com
_________________________

РАЧУНОВОДСТВО:
vasaplgc@drenik.net